Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 2 OPZ - Sociální podnikání

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 17. 4. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání. V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či sociálním vyloučením ohrožených, prostřednictví zapojení se do programů a činností v oblasti sociálního podnikání. Budou podporovány cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce.
Cílem je zvyšování zaměstnanosti a vytváření vhodných podmínek na trhu práce pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, zvýšení jejich uplatnitelnosti dle potřeb regionu a sladění pracovního a rodinného života. Na tuto výzvu byla alokována částka 2 miliony korun.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 17. 4. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 17. 4. 2018, 4:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 8. 8. 2018, 12:00 hod.

Kontaktní osoba: Ing. Blanka Přidalová, tel.: 775 004 582, mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Příloha č. 2 - Popis podporovaných činností

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Podnikatelský plán

Cílové skupiny

Sada rozpoznávacích znaků - integrační sociální podnik

Sada rozpoznávacích znaků - environmentální sociální podnik

Potvrzení lokálního odborného konzultanta

Finanční plán

Etický kodex MAS Dolní Morava

Stanovy MAS Dolní Morava

Jednací řád Výběrové komise MAS Dolní Morava

Jednací řád Výboru MAS Dolní Morava

Jednací řád Kontrolní komise MAS Dolní Morava

Seminář - pozvánka

Prezentace ze semináře

Zaregistrované žádosti

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Ladná

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Rohatec

Zápis z výboru MAS 24. 10. 2018

Seznam vybraných žádostí

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

https://mseu.mssf.cz/ 

Pokyny k zadání žádosti do systému MS2014+

Obvyklé ceny zařízení a vybavení, Obvyklé mzdy/platy pro OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista