Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 1 OPZ - Prorodinná opatření

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z finanční alokace 1,3 milionu korun budou podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce OPZ

Dokumenty OPZ

Pozvánka na Seminář k 1. Výzvě z OPZ

Prezentace ze Semináře k 1. Výzvě z OPZ

Zaregistrované žádosti

Zápis z jednání výběrového orgánu MAS

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Centrum pro rodinu KNOFLÍČEK, z. s.

Hodnotící tabulka věcného hodnocení projektu - Středisko volného času Hodonín

Zápis z jednání výboru MAS

Seznam vybraných žádostí

Systém pro zadávání žádostí v MS2014+:

https://mseu.mssf.cz/

Pokyny k zadání žádosti do systému MS2014+

Obvyklé ceny zařízení a vybavení, Obvyklé mzdy/platy pro OPZ

Pokyny k vyplnění žádosti o podporu v ISKP14+

Pomůcka k identifikaci přímých a nepřímých nákladů (verze 2)

 

 

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista