Tisk

Operační program Zaměstnanost

  • Vážení žadatelé, pod jednotlivými odkazy níže naleznete úplné znění vyhlašovaných výzev MAS Dolní Morava k předkládání žádostí do Operačního programu zaměstnanost a všechny důležité dokumenty pro zpracování a následnou administraci Vašich projektů. Témata výzev MAS Dolní Morava naleznete v odkaze Opatření SCLLD.
    Pro konzultaci Vaši projektových záměrů kontaktujte kancelář MAS Dolní Morava Ing. Blanku Přidalovou,
    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel: 775004582


images/stories/news3.png
16.04.2018
Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 17. 4. 2018 Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost - Sociální podnikání. V tomto opatření jde o podporu sociálního začleňování osob sociálně vyloučených, či Více...
Zobrazení 944
images/stories/news3.png
02.03.2018
Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z finanční alokace 1,3 milionu korun budou podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit Více...
Zobrazení 648
images/stories/news3.png
30.10.2017
Operační program Zaměstnanost (OPZ) je jedním z operačních programů České republiky realizovaných v programovém období 2014 – 2020. Řídicím orgánem OP Zaměstnanost je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV). OP Zaměstnanost pokrývá oblasti: podpory Více...
Zobrazení 611

Celkem 3 novinek
Strana: 1

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista