Tisk

Tradice

Lidové tradice z regionů Moravy

Tradice a moravské regiony – to jsou takřka spojité nádoby. Pro mnohé je dokonce Morava částí České republiky, kde tradice vítězí nad vším. Vězte, není to pravda, jen si tu zvyklostí vyplývajících z života našich předků vážíme a s úctou (a někdy také s veselostí) si je připomínáme. Při své návštěvě na Podluží, Hodonínsku, Strážnicku i v kraji kolem Vyškova se o tom můžete přesvědčit sami.

Rádi Vás v průběhu celého roku přivítáme!

hody-v-knezdube

loga