Tisk

Společné putování za dědictvím regionů

O projektu

Projekt „Společné putování za dědictvím regionů" usiluje o poznání a zpřístupnění historie veřejnosti, rozvoj řemesel a obnovu tradičních objektů s etnografickými expozi- cemi v několika regionech Moravy: na Podluží, Hodonínsku, Strážnicku a Vyškovsku. Cílem projektu je také sběr a využití dat pro vytvoření databáze o lidových pověstech, stavitelství, tradicích, krojích, řemeslech a regionální gastronomii a následné vydání souborných publikací:

  • Pověsti z regionů Moravy
  • Lidové stavitelství z regionů Moravy
  • Lidové tradice z regionů Moravy
  • Krajová kuchařka z regionů Moravy.

Projekt podporuje a do spolupráce zapojuje místní znalce historie, výrobce tradičních produktů, řemeslníky a oživuje zapomenuté historické objekty nejen pro místní obyva- tele, ale i pro širokou veřejnost a návštěvníky obcí.

Tento projekt spolupráce byl realizován na území tří MAS Jihomoravského kraje - MAS Dolní Morava o.s., MAS Společná cesta o.s. a MAS Strážnicko o.s.

loga