Výtvarné projevy

KATEGORIE: Lidové stavitelství

Prvotní estetický dojem slováckých domů vzbuzovala již kombinace přírodních materiálů použitých při jejich stavbě. Hliněná nebo vápenná omítka, hrubě nahozená či vyhlazená, působila velmi plasticky. Výtvarný efekt se zvýšil jednoduchými závitnicemi vyrytými roztaženými prsty do vlhké omítky.

Příznačnější pro dům na Slovácku je ovšem barevnost a názední malba. Tmavá přízemní podrovnávka (sokl) mírně převyšující nebo odpovídající výšce kamenných základů je nejčastěji v barvě šmolkově modré, červené, žluté či zelené a ostře kontrastuje s omítkou stěn natřenou bílou, případně nějakou světlou vápennou barvou nazývanou „lička". Na Strážnicku se setkáváme i s redukcí celého barevného soklu na vlnkovaný modrý pásek přímo u země, případně na modrý, respektive hnědý proužek na podokapovém chodníku.

Okna jsou obdélníková a dělená příčkami, vstupní dveře a a výše zmíněná vjezdová vrata pod návratí mnohdy bohatě zdobena. Koncem 19. století se průčelí domů začala líčit okrovou, modrou, zelenou a žlutou barvou, avšak orámování oken a dveří zůstávala bílá.

Žudro bylo zejména na Podluží a Strážnicku zdobeno ornamentem. Příznačná byla také jeho barevnost, která se projevovala červenou, modrou, zelenou nebo žlutou „obrovnávkou" i barevně nalíčenými stěnami. Základem malby na žúdrech byla tzv. rúža, což je motiv ze čtyř půlkruhů přiléhajících ke čtverci; půlkruhy jsou střídavě vybarveny modře a červeně. Později se ze čtverce stal kruh, do něhož je vepsána šesticípá hvězda, od počátku 20. století se k tomuto motivu připojovaly rostlinné úponky a květy tulipánů, granátová jablka a další prvky a pro Podluží typický slimák – skloněné S, lemující obrovnávku. Pro Strážnicko se zase stal charakteristickým motiv kohútka Ostatní slovácké obce nemají tak staré doklady názední malby jako Podluží, na základě těch z 20. století je zřejmé, že převládající rostlinné motivy vycházejí z místní krojové výšivky.

Osobitým výtvarným prvkem jihohanáckých domů byl kresebný reliéf omítky na vnějším průčelí domu, uvnitř žudru a na hradních zdech na straně do návsi, tvořený vtlačovanými prsty jedné ruky do vlhké hlíny, a to v čarách ve tvaru vějířů sestavených do svislých pásů. Strukturální omítky byly hojné také na Strážnicku, kde do nich byly vtlačovány nejen prsty, ale třeba i dna pohárků na víno.

loga