Tisk
PDF

Co se u nás událo v roce 2018

Pojďme se ohlédnout za letošním rokem a zrekapitulujme si, co vše se v roce 2018 v MAS Dolní Morava, z. s. událo.

logo mas

Tento rok se nesl v duchu vyhlašování výzev v rámci SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ve 3 operačních programech:

IROP - v rámci Integrovaného regionálního operačního programu jsme vyhlásili pět výzev pro žadatele na sociální podnikání, komunitní centra I, techniku IZS, infrastruktura ZŠ a sociální infrastrukturu.
PRV - v rámci Programu rozvoje venkova, byly vyhlášeny dvě výzvy na podporu zemědělských a nezemědělských činností.
OPZ – v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vyhlášeny dvě výzvy, znichž jedna byla na podporu prorodinných opatření a druhá na podporu sociálního podnikání v zaměstnanosti.
Naše MAS byla úspěšná s žádostí o rozšíření Strategie komunitně vedeného místního rozvoje o oblast životního prostředí - OPŽP. Otevřela se tak příležitost, rozdělit dalších 10.000.000,- Kč na podporu biodiverzity, ekologické stability a péče o krajinu a zeleň na území MAS Dolní Morava, z. s. Výzvy MAS Dolní Morava, z. s. budou vyhlášeny začátkem února 2019.

img 0034

Na jaře letošního roku, konkrétně od 1. května 2018 jsme převzali Regionální centrum v Hodoníně, které se zaměřuje na informace pro turisty, konání výstav, prodej regionálních produktů, turistických suvenýrů a prohlídky Radniční věže. Prostory Regionálního centra jsou využívány na konání seminářů a výstav. Od začátku května se v Regionálním centru uskutečnily 4 výstavy. Další výstava, s názvem Fotovýlety, bude zahájena 27. prosince 2018 a my Vás na ni srdečně zveme.

35070765 2001457716736428 4066730500507566080 n

Na konci května 2018 jsme úspěšně dokončili projekt MAP I – Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín I, tento projekt trval od roku 2016 do letošního května. Plynule jsme poté navázali s projektem MAP II - Místní akční plán vzdělávání v ORP Hodonín II. V rámci MAP II jsme již uskutečnili několik aktivit (beseda s Arnoštěm Vašíčkem, Literární salón pro děti, semináře a workshopy pro učitele a další).

20180530 144514

Ve dnech 9. – 12. 8. 2018 MAS Dolní Morava nabídla téměř třicítku vzorků od sedmi vinařství regionu na Svatovavřineckých slavnostech. Zájem byl velký a neotevřeno zůstalo jen pár lahví vína.

img 6533

„Dva regiony - jedna tvář" je projekt, který jsme začali realizovat v září 2018 a jde o přeshraniční projekt v rámci programu Interreg. Zahraničním partnerem v tomto projektu je Oblastná organizácia cestovného ruchu v Piěšťanech. Projekt je zaměřen na výměnu zkušeností a informací v turistickém ruchu a vytvoření informačního místa na Regionálním centru Hodonín.

20181012 095945

Velkou výzvou pro nás byla Národní konference venkov, která se konala 19. – 21. 9. 2018 ve Strážnici. Jako spolupořadatelé této konference jsme se zapojili do organizačních aktivit a příprav na místě. Konference měla základní témata ve vazbě na závěry Evropského venkovského parlamentu. Nosnými tématy letošního ročníku byly voda a stromy v krajině, komunitní rozvoj venkova, obnova center malých měst a společná zemědělská politika. V rámci exkurzí, které byly rozděleny do čtyř předem naplánovaných okruhů - Strážnicko, Hodonínsko, Kyjovsko a Horňácko, byly prezentovány projekty PRV, které představovaly ukázku dobré praxe z PRV 2007 – 2013 a PRV 2014 – 2020. Mottem letošní konference byl výstižný slogan „Žijeme venkov". Připravený program jistě nabídl účastníkům mnoho podnětů, jak tento slogan aktivně naplnit.

img 0400

Letos jsme již tradičně pořádali ve spolupráci s organizací Dům kultury Hodonín IX. ročník Svatomartinských slavností. Neděle 11. 11. 2018 se nesla v duchu svatomartinských a mladých vín a také pochutin, které k tomuto dni patří. Slavnostně jsme si společně připili v 11 hodin a 11 minut. Přípitek pronesl nový starosta města Hodonín Libor Střecha. K poslechu, a v pozdějších hodinách i k tanci, hrála Cimbálová muzika Podluží, která navodila tu správnou atmosféru. Den 11. listopadu je také Den válečných veteránů. Návštěvníci mohli při této příležitosti přispět koupí vlčího máku, na pomoc veteránům po úrazech, v životní krizi a podobně. Celý nedělní den na Masarykově náměstí proběhl v dobré a příjemné náladě.

img 0953

 

Takový byl rok 2018 v MAS Dolní Morava, z. s. Přejeme Vám všem krásné a klidné svátky vánoční a vše nejlepší do nového roku 2019.

 

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista