Tisk
PDF

Vyhlášení výzvy č. 1 z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)

Místní akční skupina Dolní Morava, z. s. vyhlašuje dne 26. 3. 2018 výzvu č. 1 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z finanční alokace 1,3 milionu korun budou podpořeny projekty na realizaci příměstských táborů, tj. aktivit přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a předcházení sociálního vyloučení osob, včetně jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Další informace a přílohy najdete v sekci Dotace - Výzvy online, záložka OPZ.

Datum vyhlášení výzvy MAS: 26. 3. 2018
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 26. 3. 2018, 14:00 hod.
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 5. 2018, 14:00 hod.

Výzva - text výzvy

Příloha č. 1 - Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 - Informace o způsobu hodnocení a výběru projektů

 

 

IROP CZ RO B C RGB

zdaplogoleader lista